De gangbare orthopedische en anatomische leerboeken zijn gebaseerd op cartesiaanse symmetrie, alhoewel de laatste decennia "symmetrisch zijn" toenemend wetenschappelijk wordt tegengesproken.
Is het logisch, dat tijdens onderzoek, naast acute pijnsyndromen, meer dan 90 % van onze patiënten asymmetrisch is in functie en vorm? Zijn wij wel symmetrisch? Onderzoeken we gezonde mensen als controle groep? Verbaast het u niet dat al deze patiënten functiebeperkingen hebben?
Gangbaar wordt asymmetrie gerelateerd aan pijn en geclassificeerd als een dysfunctie, welke op een of andere manier moet worden behandeld. Is asymmetrie al aanwezig of verworven?

Op basis van voorkeurs tests gerelateerd aan delen van de wervelkolom bepaalde aanvankelijk Van der Bijl senior, zijn tijd ver vooruit en geput uit osteopathische denkbeelden, de individuele mobiliteit (asymmetrie) van een persoon.
Marsman putte kennis uit Van der Bijl zijn werk en ontwikkelde deze theorie voor de fysiotherapeutische praktijk. Rutte, arts, introduceerde de massamechanica waardoor de mens geheel als een bewegingsapparaat gezien kan worden en richtte zich meer op de diagnostiek.

Met het doel; het denken (theorie) en handelen (praktijk) reproduceerbaar en valide te maken, wordt door de Marsman Stichting een strategie ten behoeve van basaal onderzoek ontwikkeld.
Diagnostisch en therapeutisch handelen moeten reproduceerbaar zijn, snel aangeleerd kunnen worden zonder de jarenlange noodzakelijke ervaring en zonder het "Fingerspitzen Gefuehl".

Als Stichting organiseren wij praktische cursussen met kennis over de laatste ontwikkelingen uit het wetenschappelijk veld over toegepaste massamechanica en lateralisatie.
Deze cursussen zijn ook passend binnen de ontwikkelingen van de (para)medische beroepsgroepen.