dagindeling dag 1 cursus acra
13.00 Aankomst en registratie
13.30

Begrippen kennis tot heden over massa­mecha­nica en lateralisatie kenmerken in relatie met neurofysiologie, orthopedie. statistische gegevens fysica als onderdeel van bewegingsleer. Visie op extremiteiten als verlengstuk van de romp. Samenvatting basisbegrippen behandelen


15.15 Pauze
15.30

Theorie Schoudergordel anatomie schoudergordel versus massamechanica, bewegingen in quadranten, lateralisatiefuncties van de schoudergordel in relatie met de cervicothoracale WK. Literatuuroverzicht.


16.30

Praktijk oefeningen quadrantenbewegingen Handgrepen om de schoudergordel te beinvloeden inclusief relaties met lateralisatie functies.


17.00

Theorie onderzoek schoudergordel vanuit bewegingstechnisch perspectief. Status praesens tegenover lateralisatiefuncties.Notatie van bijzonderheden en aanpassing Benoemingonderzoek, theorie, middelen, Samenvatting basisbegrippen onderzoek, met behandelbare grootheden. Relaties leggen met MT-denkrichtingen. Casus oefenen


18.00 Pauze
18.30 Oefenen passieve mobiliteit clavicula bilateraal. Dichotome registratie.
19.15 Oefenen passieve mobiliteit schouderblad bilateraal. Dichotome registratie.
20.00 Oefenen passieve mobiliteit humerus bilateraal. Dichotome registratie.
20.45

Training relaties armfunctie en thorax functies. Relatie thorcale preferentie. softtissue dysfunctie gerelateerd aan bewegingsstoornissen schoudergordel


21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde

dagindeling dag 2 cursus acra
13.30 Aankomst

Testvragen dag 1, Bespreking. Oefenen basistechnieken, uitgangshouding schoudergordel


14.15

Theoriebehandelling schoudergordel met zijn meetbinstrumenten. Bespreking betekenis passieve, isometrische en circulair isotonisiche technieken. Relatie cervicothoracale WK in de behandeling


14.45 Oefenen passieve mobilisatie clavicula, humerus en scapula bilateraal met effect meeting
16.30 Oefenen isometrische mobiliteit van humerus, scapula en clavicula bilateraal met effect meeting
18.00 Pauze
18.30 Casusoefenen
19.00

Theorie elleboog anatomie versus massamechanica, bewegingen in quadranten, musculatuur in quadranten,lateralisatiefuncties van de elleboog in relatie met de thoracale WK. Bevestiging voorkeursquadranten onderzoek elleboog.
Literatuuroverzicht


20.00 Pauze
20.15 Praktijk oefeningen quadrantenbewegingen elleboog onderzoek
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde

dagindeling dag 3 cursus acra
13.30 Aankomst, Bespreking en samenvatting dag 2 inclusief oefenen, casus
14.30 Praktijk oefeningen passieve en isometrische mobilisatie van de elleboog.
15.15 Praktijk oefeningen isotonische mobilisatie van de elleboog.
16.00 Pauze
16.15

Theorie hand anatomie versus massamechanica, bewegingen in quadranten, musculatuur in quadranten, lateralisatiefuncties van de hand in relatie met de thoracale WK
Bevestiging voorkeursquadranten onderzoek hand
Literatuuroverzicht
Praktijk passieve (poly)segmentale testen hand


18.00 Pauze
18.30 Praktijk oefeningen passieve-, isotonische- en isometrische mobilisatie van de hand.
20.00 Pauze
20.15 Training notatie status praesens aan de hand van casus en mechanisch bewegings patroon armfunctie
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde


dagindeling dag 4 cursus acra
13.30

Aankomst
Testvragen dag 3, Bespreking
Praktijk herhaling dag 2 & 3 aan de hand van opdrachten


14.30

Theorie heup anatomie versus massamechanica, bewegingen in quadranten, musculatuur in quadranten, lateralisatiefuncties van de heup in relatie met de lumbale WK/bekken.
Bevestiging voorkeursquadranten onderzoek heup.
Literatuuroverzicht.
Praktijk passieve testen heup


16.00 Pauze
16.15 Praktijk oefeningen passieve-,isotonische- en isometrische mobilisatie van de heup. Huiswerkoefeningen

18.00 Pauze
18.30

Casus heup dysfunctie, arthrose, adductoren klachten, lateraal bursa beeld ketenfunctie.
Ketenfunctie komt aanmbod Dichotome keuze onderzoeken


19.00

Theorie voet anatomie versus massamechanica, bewegingen in quadranten, musculatuur in quadranten, lateralisatiefuncties van de voet in relatie met de lumbale WK/bekken. Voetafdruk, kemerken
Bevestiging voorkeursquadranten onderzoek voet.


20.00 Pauze
20.15

Praktijk oefeningen passieve en isometrische isotonische mobilisatie van de voet. Voet oefeningen


21.15 Toets dagkennis.
21.30 Einde


dagindeling dag 5 cursus acra
13.30

Aankomst
Testvragen dag 4, Bespreking
Voordoen mobilisatie van de heup met vooraf en nadien controle testen.


15.00

Theorie knie anatomie versus massamechanica, bewegingen in quadranten, musculatuur in quadranten, lateralisatiefuncties van de knie in relatie met de lumbale WK/ bekken. Film looppatroon Bevestiging voorkeursquadranten onderzoek knie.


16.00 Pauze
16.15 Praktijk oefeningen passieve en isometrische isotonische mobilisatie van de heup. Knie oefeningen.
18.00 Pauze
18.30

Samengestelde functie van bekken in relatie met heupen knieën en voeten. Looppatroon.
19.00

Casus bursitis trochanterica, pes anserinus pijn, meniscusklachten achillodynie, hielspoor ,
M. adductor laesie.


20.00 Pauze
20.15 Training behandelingscombinaties van het onderbeen
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde

dagindeling dag 6 cursus acra
13.30

Aankomst
Testvragen dag 5, Bespreking
Voordoen Mobilisatievormen dag 5


15.00 Schedel vervorming relatie met cervicale WK Kaak en ogen stand
16.00 Pauze
16.15 Onderzoek schedel: Vervorming positie schedel, 0gen onderkaak, gebit, Relatie musculatuur
18.00 Pauze
18.30

Praktijk: Oogbewegingen controle
Behandeling:
Kaakbewegingen isometrisch, passief


19.00 Herhalingstraining lumbale WK
20.00 Pauze
20.15 Casus bijt-dysfunctie, opening als sluitings-dysfunctie
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde