13.30 Aankomst en registratie
Inventarisatie van praktijkvragen. plannen oefengroepen.
inventarisatie opdrachten 1 status patiënt naar voorbeeld status KNGF
bespreking voorkeurspatroon aan de hand van de status en behandelvoorstel. volgens KNGF of/en KNMG richtlijnen.
14.30 Resumé massamechanica tot heden.
Mechanische wetten van samenwerkende lichamen.
Heterogeen vervormbare lichamen. Knelpunten.
Verwachtingsmodel functioneren van voorkeursbewegen van individu zonder pathologie/met pathologie
15.15 Pauze
15.30 12 oefeningen preferential body scheme oplossen in groepjes mogelijkheden en beperkingen ervan. Bespreking.
16.30 Status praesens tegenover lateralisatie functies. Notatie van bijzonderheden en aanpassing
17.00 Uitwerking van een papieren casus 1 aan de hand van de drie sjablonen. anamnese, globaal orthopedisch onderzoek preferential onderzoek. Werkdiagnose met behandelbare grootheden. Relaties leggen met andere MT-denkrichtingen.
Casus oefenen
18.00 Pauze
18.30
Uitwerking van een papieren casus 2 aan de hand van de drie sjablonen. anamnese, globaal orthopedisch onderzoek preferential onderzoek. Werkdiagnose met behandelbare grootheden. Relaties leggen met andere MT-denkrichtingen.
19.30 Filmpjes van bewegen in dagelijks leven en sport. Training van kwadranten bewegen gezien vanuit inzet hoofd thorax en bekken tevens armen en benen.
20.30 Training van anamnese aan de hand van onderzoek sjabloon. Cursist speelt patiënt. Verdeling van taken.
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde

Dag 2
13.30 Aankomst
Inventarisatie van praktijkvragen inventarisatie opdrachten nr 2 status patiënt naar voorbeeld status KNGF
bespreking voorkeurspatroon aan de hand van de status en behandelvoorstel. volgens KNGF of/en KNMG richtlijnen. Bespreking gangbare therapeutische lijn.statussen.
14.30 Regels globaal onderzoek Korte training globaal onderzoek in groepjes.

15.15 Pauze
15.30 Demonstratietraining verplaatst zich patiënt in de behandelkamer.
16.30 Status praesens tegenover lateralisatie functies. Notatie van bijzonderheden en aanpassing
17.00 Uitwerking van een papieren casus 3 aan de hand van de drie sjablonen. anamnese, globaal orthopedisch onderzoek preferential onderzoek. Werkdiagnose met behandelbare grootheden. Relaties leggen met andere MT-denkrichtingen. Casus oefenen
18.00 Pauze
18.30
Uitwerking van een papieren casus 2 aan de hand van de drie sjablonen. anamnese, globaal orthopedisch onderzoek preferential onderzoek. Werkdiagnose met behandelbare grootheden. Relaties leggen met andere MT-denkrichtingen.
19.30 Training voorkeursonderzoek en controle testen.
middels opdrachten
20.30 Oefenen aan de hand van praktijkvragen vastgesteld op dag 1
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde

Dag 3
13.30 Aankomst
Inventarisatie van praktijkvragen. Inventarisatie opdrachten nr 3 bespreking

14.3
0 Bewegingsketens van de wervelkolom oefenen
en het effect elkaar constateren.
Conclusies.

15.15 Pauze
15.3
0 Doorlopen van kennis van actieve oefentherapie onder logica van lateralisatie functies en massamechanica.
16.3
0 Regels van integratieve behandeling.
17.0
0 Uitwerking van een papieren casus 3 aan de hand van de drie sjablonen. anamnese, globaal orthopedisch onderzoek preferential onderzoek. Werkdiagnose met behandelbare grootheden. Relaties leggen met andere MT-denkrichtingen.
Casus oefenen

18.0
0 Pauze
18.3
0 Verdeling van taken groep
Patient in vivo

19.3
0 Demonstratie behandeling patiënt
20.00 Na
bespreking
2
0.30 Oefenen aan de hand van praktijkvragen vastgesteld op dag 1
21.15 T
oets dagkennis
21.30 Einde


Dag 4
13.30 Aankomst
Inventarisatie van praktijkvragen. Inventarisa
tie opdrachten nr 4 bespreking
14.30 Bewegingsketens van de wervelkolom oefenen
en het effect van beweging en beperking constateren.
15.15 Pauze
15.30 Verdeling van taken groep
Patient 2 in vivo
16.30 Behandeling
17.00 Samenvatting. Nabespre
king patient
18.0
0 Pauze
18.30 Verdeling van taken groep
Patient 3 in vivo
19.30 Behandeling patient
20.00 Nabespreking in oefengroepen
20.30 Oefenen aan de hand van praktijkvragen vastgesteld op dag 1
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde


Da
g 5
1
3.30 Aankomst
Inventarisatie van praktijkvragen. Inventarisatie opdr
achten nr 5 bespreking
14.30 Bewegingsketens van de wervelkolom oefenen
en het effect van beweging en beperking constateren.
15.15 Pauze
1
5.30 Verdeling van taken groep
Patient 4 in vivo
16.30 Behandeling
17.00 Samenvatting. Na bespre
king patient
18.0
0 Pauze
18.30 Verdeling van taken groep
Patient 5 in vivo
19.30 Demonstratie behandeling patiënt
20.00 Nabes
preking
20.30 Oefenen aan de hand van prakt
ijkvragen vastgesteld op dag 1
21.15 Toets dagkennis
21.30 EindeDag 6
13.30 Aankomst
Inventarisatie van praktijkvragen. Inventarisatie opdrachten nr 6 bespreking
14.30 Bewegingsketens van de wervelkolom oefenen
en het effect van beweging
en beperking constateren.
15.15 Pauze
15.30 Verdeling van t
aken groep
Patient 5 in vivo
16.30 Beh
andeling
17.00 Same
nvatting. Na bespreking patient
18.00 Pauze
18.30 Verdeling van t
aken groep
Patient in
6 vivo
19.3
0 Behandeling patient
20.00 Nabespreking in oefengroepen
20.30 Oefenen aan de hand van praktijkvragen vastgesteld op dag 1
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde